Sản phẩm- bản đồ địa hình

 

Bản đồ địa hình, vật không thể thiếu trong đời sống.

Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/500 và 1/1000


Để lập thiết kế kỹ thuật các xí nghiệp công nghiệp và các trạm phát điện, dùng để tiến hành công tác thăm dò và tìm kiếm thăm dò chi tiết, tính toán trữ lượng các khoáng sản có ích.


Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/2000 và 1/5000


Được dùng để thiết kế mặt bằng của các thành phố và các điểm dân cư khác, được dùng trong công tác quy hoạch….


Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10000 và 1/25000


Thường dùng trong công tác quy hoạch ruộng đất, quản lý ruộng đất, khảo sát các phương án quy hoạch thành phố, dùng để chọn các tuyến đường sắt và đường ôtô, làm cơ sở đo vẽ thổ nhưỡng thực vật, thiết kế các công trình thủy nông…


Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/50000 và 1/100000


được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế quốc dân, dùng trong công tác quy hoạch và tổ chức các vùng kinh tế, dùng để nghiên cứu các vùng về địa chất thủy văn… Các bản đồ tỉ lệ 1/100000 là cơ sở địa lý thành lập các bản đồ chuyên đề tỉ lệ lớn và trung bình...


Nếu bạn đang cần 1 đơn vị có uy tín, chất lượng cao với chi phí tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi!


Liên hệ