Công nghệ bản đồ số ở Việt Nam

gps-trong-tracdac-vn
Công nghệ GPS và ứng dụng trong trắc đắc
September 23, 2016

Công nghệ bản đồ số ở Việt Nam

ban-do-so-tracdac-vn

Ứng dụng CNTT vào đời sống là điều tất yếu, ngành trắc đắc cũng không ngoại lệ  nhiều cơ quan quản lý ở Việt Nam như Bộ Tài nguyên môi trường, Viện điều tra quy hoạch rừng, Viện thông tin tư liệu và bảo tàng địa chất, Viện địa lý thuộc trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia …đã và đang ứng dụng GIS để quản lý dữ liệu không gian và thuộc tính bản đồ số. Đối với bản đồ số địa chính, việc ứng dụng chỉ mới tập trung trong việc tra cứu thông tin, thống kê đất đai, quy hoạch đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, chưa có hệ thống phần mềm hoàn chỉnh nào giải quyết các bài toán ứng dụng bản đồ số một cách hoàn chỉnh. Mỗi khi cần sử dụng bản đồ số trong các ứng dụng đều cần phải qua nhiều khâu, nhiều phần mềm khác nhau dẫn đến sản phẩm ứng dụng không đồng nhất, khó áp dụng.

Đo vẽ chi tiết Với quy trình hiện nay

Do quy định phân mảnh bản đồ địa chính nên việc đo chi tiết thực hiện đo đạc phủ trùm toàn khu đo với nhiều tổ đo khác nhau. Tất cả các số liệu đo được chuyển vẽ trên máy vi tính bằng các phần mềm chuyên dụng rồi sử dụng các bản vẽ sơ họa hoặc ghi chú để thành lập bản đồ tổng thể. Quy trình đo vẽ như vậy không chuyên môn hóa công việc nội nghiệp và ngoại nghiệp.

Biên tập bản đồ

Quá trình biên tập bản đồ địa chính gồm các bước:

– Tạo bản đồ tổng thể khu đo

– Tạo sơ đồ phân mảnh và tạo tờ bản đồ địa chính

– Biên tập tờ bản đồ địa chính

Với cách phân bố bản đồ hiện tại thì việc phân thửa sẽ mang tới một số sai sót về số thửa và mối quan hệ giữa các thửa. Bên cạnh đó, việc quản lý thửa đất theo các tờ bản đồ đòi hỏi quá trình đo đạc phải hoàn thiện mới tiến hành phân chia được các mảnh bản đồ để biên tập riêng sau đó mới xác định được số hiệu thửa đất để lập hồ sơ thửa đất. Đây là một bất cập lớn trong quá trình thành lập hồ sơ và làm giảm hiệu quả công việc một cách rõ rệt, không tận dụng được khả năng làm việc song song giữa xây dựng bản đồ và hồ sơ địa chính.

Quản lý dữ liệu phục vụ ứng dụng bản đồ số địa chính

Hiện nay việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đo đạc đang sử dụng 2 loại hệ thống khác nhau, điều này khiến cho việc quản lý và cập nhật trở nên khó khăn, phức tạp và tốn nhiều thời gian. Bên cạnh đó có thể việc cập nhật có thể bị sai sót hoặc thiếu tính chính xác. Trong khi đó việc thay đổi chi tiết nhỏ trong địa chính là điều thường xuyên xảy ra.

 Quản lý dữ liệu

Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính lưu trong 2 dạng file:

– File đồ hoạ *.DGN của Microstation;

– File *.POL lưu trữ mối quan hệ Topo của các đối tượng vùng đồng thời lưu trữ cả dữ liệu thuộc tính của chúng.

Đối tượng dạng vùng quan trọng nhất của bản đồ địa chính cũng như hồ sơ địa chính là thửa đất. Mỗi một thửa đất có một nhãn thửa dưới dạng một cell. Nhãn thửa này dùng để liên kết thửa đất với dữ liệu thuộc tính và các phép tra cứu theo thửa đất đều được chọn theo nhãn này.

Chuẩn dữ liệu địa chính

Chuẩn dữ liệu địa chính hiện nay theo thông tư 17/2010/TT-BTNMT yêu cầu “Chuẩn định dạng dữ liệu sử dụng trong trao đổi, phân phối dữ liệu địa chính được áp dụng theo ngôn ngữ định dạng địa lý (GML- Geography Markup Language); chuẩn định dạng siêu dữ liệu sử dụng trong trao đổi, phân phối siêu dữ liệu địa chính được áp dụng theo ngôn ngữ định dạng mở rộng (XML-eXtensible Markup Language)”. Mô hình dữ liệu Topo cho đối tượng thửa đất dựa trên cơ sở mô hình cấu trúc dữ liệu danh sách cạnh liên kết kép (DCEL). Tuy nhiên, các quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính ở Việt Nam lại thay đổi liên tục làm cho việc xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu địa chính gặp nhiều khó khăn.

Vấn đề thay đổi quy định kỹ thuật

Từ khi thành lập bản đồ số đến nay, các văn bản quy định kỹ thuật về công tác thành lập bản đồ số địa chính đã thay đổi khá nhiều. Trong các thay đổi đó, có những thay đổi làm phá vỡ hệ thống bản đồ đã thành lập cũ làm cho tọa độ các đối tượng trên bản đồ thay đổi hoàn toàn. Chính vì vậy, khi phân mảnh bản đồ theo quy định kỹ thuật hiện hành các thửa đất sẽ không bảo toàn được thông tin, các bản đồ được thành lập qua các thời kỳ thay đổi đó sẽ không thể ghép nối với nhau trong cùng một hệ thống. Vấn đề tồn tại cần nghiên cứu

– Công nghệ thành lập bản đồ số địa chính cần có những giải pháp hoàn thiện như thế nào để vừa thuận lợi trong quá trình thành lập vừa dễ dàng trong công tác cập nhật biến động đất đai phù hợp với sự tiến bộ của khoa học công nghệ ngày nay;

– Quản lý dữ liệu theo cấu trúc như thế nào để xây dựng hệ thống phần mềm đồ họa độc lập phù hợp với điều kiện Việt Nam trong công tác thành lập và ứng dụng bản đồ số địa chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *