Một số quy định về thành lập bản đồ địa chính

pexels-photo (3)
Quy định về đo vẽ bản đồ
September 21, 2016
gps-trong-tracdac-vn
Công nghệ GPS và ứng dụng trong trắc đắc
September 23, 2016

Một số quy định về thành lập bản đồ địa chính

thongtu-tracdac-vn

Để hạn chế sai sót trong quá trình thi công bản đồ, bạn cần phải nắm được những quy định thông tư đo vẽ và cách thành lập bản đồ địa chính. Nguồn tin chính xác nhất về bản đồ nằm ở các văn bản pháp luật chắc chắn sẽ giúp bạn có được cái nhìn chính xác nhất về bản đồ địa chính

Link tham khảo: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-55-2013-TT-BTNMT-thanh-lap-ban-do-dia-chinh-219228.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *