Sản phẩm- bản đồ hiện trạng

 

Trắc đạc hiện trạng thửa.

Ranh giới các loại đất


Đảm bảo các khoanh đất nằm trong một vùng khép kín và các khoanh có hình dạng đúng với thực tế với kích thước và tỉ lệ phù hợp với từng cáp độ.


Ranh giới hành chính các cấp


Thể hiện toàn bộ ranh giới hành chính các cấp: ranh giới quốc gia, ranh giới tỉnh, ranh giới huyện, ranh giới xã – Hệ thống sông ngòi, kênh mương tưới tiêu, hồ ao, trạm bơm,…(hướng dòng chảy và tên gọi)..


Mạng lưới giao thông


Đường sắt các loại ; Các đường giao thông : quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và tên đường ; Các đường liên xã, đường đi lớn trong khu dân cư nông thôn và ngoài đồng ruộng ; Các công trình liên quan với đường sá như cầu, cống, bến phà,…


Dáng đất


Thể hiện dáng đất trên bản đồ HTSDĐ bằng điểm độ cao đối với vùng đồng bằng và đường đồng mức đối với vùng đồi núi. Dáng đất được thể hiện phù hợp với yếu tố khác (thủy hệ, đường sá, thực vật,…).


Nếu bạn đang cần 1 đơn vị có uy tín, chất lượng cao với chi phí tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi!


Liên hệ